Fizik Tedavi

Serebral Palsi (SP veya CP)

Serebral palsi, doğum öncesi doğum sırasında veya sonrasındaki dönemde gelişmemiş beyin dokusunun çeşitli nedenlerle etkilenmesi sonucu ortaya çıkan ilerleyici olmayan bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.

Serebral palsili çocukların merkezi sinir sisteminde (MSS) meydana gelen hasar; sinir-kas, kas-iskelet ve duyu sistemlerinde bozukluklara yol açar. Bu bozukluklar, çocuğun duruş ve hareketlerinde yetersizliklere neden olur.

Serebral palsi, çocukluk döneminde meydana gelen özürlerin en sık rastlanan nedenlerinden biridir.

Read More

Spina Bifida

Anne karnında embriyonun gelişim sürecinde 1. ay sonucunda omuriliğin tam kapanmaması sonucu oluşan bir bozukluktur. Kalıcı hasar bırakabilen doğum öncesi sorunlardan en sık karşılaşılan özürdür. Görülme sıklığı her 2000 canlıda birdir. Gerçek sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, bilim adamları genetik ve çevresel faktörlerin etkili olabileceğini savunmaktadır.

Bu sebepler;

  • Annenin ilaç kullanıyor olması
  • Annenin kan şekerinin artışı
  • Folik asit eksikliği

3 tipi vardır;

Read More

Mikrosefali

MİKROSEFALİ NEDİR?

Read More

Hidrosefali

Kafa içindeki suyun miktar olarak artığı ve ilk akla gelen kafa büyümesidir.

Kafamızın içinde birbiriyle ilişkili olan mağaralar olarak düşünebileceğimiz boşluklar bulunur. Bunlara ventrikül veya karıncık denir. Bunların en büyüğü ise yan karıncıktır. Kafamızın içindeki suyu, bildiğimiz su gibi düşünmek yanlış olur. Bu su "Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) "dır.
BOS’un en önemli görevi beynimizi etkileyecek şiddetli çarpışmada beyni korumasıdır. Bu sıvıda kanımızdaki besleyici maddeler de bulunur.

Read More

Ataksi

Ataksi, denge bozukluğu ile ve hareketler arasındaki uyumun bozulmasıyla sonuçlanan bir sinir sistemi hastalığıdır.

Sadece gövdeyi etkilediyse denge bozukluğu ve koordinasyon bozukluğu gibi semptomlar verirken, sadece ekstremiteleri (kollar,bacaklar) etkilediyse dengesel olmayan koordinasyon bozukluğu olarak adlandırılan tremor (titreme), dismetri, disdiadokinezi, dissinerji gibi semptomlar verir.

Tipleri;
• Duyusal ataksi
• Vestibuler ataksi
• Serebellar ataksi

Read More

Guillain Barre Sendromu

Guillain Barre Sendromu

Periferik sinir sisteminin akut başlangıçlı, bağışıklık bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkan (gevşek felç) hastalığıdır.

Yüz binde 1- 2 oranındadır, çocukluktan ileri yaşa kadar her yaşta görülür. Genellikle hastalığın başlangıcından 1- 4 hafta öncesinde, üst solunum yolu enfeksiyonu, gastroenterit gibi bir enfeksiyon, cerrahi girişim, aşılama, doğum öyküsü mevcuttur.

Read More

Brakial Pleksus Sendromu

Brakial pleksus; boynun alt bölgesinde, köprücük kemiği ile birinci kaburga arasında yerleşmiş olup koltuk altı bölgesine kadar uzanmaktadır. Üç dsl halinde seyrederek; kürek kemiği, omuz ve kol kaslarının uyarılmasını ve duyu uyarısını sağlayan büyük sinir topluluğudur.
Tutulan bölümüne göre 3 tip mevcuttur.

Read More

Kas Hastalıkları

Kas Hastalıkları

1) Duchenne Muskuler Distrofi (DMD)

Duchenne muskuler distrofi, ilerleyici kas bozukluğu ve güçsüzlük ile karakterize genetik bir hastalıktır.

DMD, kas hücrelerinin bozulmamasına yardımcı olan bir protein olan distrofin yokluğundan kaynaklanmaktadır. Belirti başlangıcı erken çocukluktadır, genellikle 3 ve 5 yaşlarında ortaya çıkar. Erkeklerde görülür.

Read More

Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmaları

Spinal Kord (Omurilik) Yaralanmaları

Omurilik yaralanmaları, omurganın içinden bulunan sinir dokusunun travma ya da başka nedenlerle oluşan yaralanmaların genel adıdır.

Sağlıklı bir insanda omurilik ve sinirler; kollar, bacaklar ve beyin arasında sinir iletimini sağlar, bunun sayesinde hareket edilebilir ve hissedebiliriz. Eğer sinir dokusu yaralanırsa bu durum duyu kayıplarına tam ya da kısmi hareket kayıplarına yani felçlere neden olur.

Bazı yaralanmalarda sinirler hasar görmeyebilir. Bazı kırıklarda ise sinirlerde geçici veya kalıcı hasarlar oluşabilir.

Read More
RSS - Fizik Tedavi beslemesine abone olun.