İşitme Sorunları

İşitme Engelliler

İşitme Engelli Kime Denir?

İşitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenme durumudur.

İşitme kayıplarını 3 şekilde inceleyebiliriz.
1-Doğuştan ya da konuşmaya başlamadan önce meydana gelen işitme kaybıdır. (Prelingual)
2-Konuşmaya başladıktan sonra ancak dil edinimini tamamlamadan meydana gelen işitme kaybıdır. (Perilingual)
3-Dil edinimini tamamlayıp, konuşabildikten sonra meydana gelen işitme kaybıdır. (Postlingual)

Read More
RSS - İşitme Sorunları beslemesine abone olun.