İşitme Engelliler

Error message

Deprecated function: menu_set_active_trail() (/home/rwgvj56eq9fs/public_html/includes/menu.inc dosyasının 2405 satırı) içinde The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls.

İşitme Engelli Kime Denir?

İşitme duyarlılığının kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinmede, dili kullanmada bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenme durumudur.

İşitme kayıplarını 3 şekilde inceleyebiliriz.
1-Doğuştan ya da konuşmaya başlamadan önce meydana gelen işitme kaybıdır. (Prelingual)
2-Konuşmaya başladıktan sonra ancak dil edinimini tamamlamadan meydana gelen işitme kaybıdır. (Perilingual)
3-Dil edinimini tamamlayıp, konuşabildikten sonra meydana gelen işitme kaybıdır. (Postlingual)

Dil Nedir?

Dil; deneyimleri belirtmek, iletişimi kolaylaştırmak için herhangi bir toplumda karşılıklı olarak kabul edilmiş sistematik kurallardır. Dil edinimini etkileyen önemli üç faktör, erken dil yaşantısı, anne çocuk etkileşimi ve çocuğa yöneltilen dili çocuğun anlamasıdır.

Erken Tanı Neden Önemli?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1954 yılından itibaren “İşitme Engelliler Okulları”nda sözel iletişim yönteminin uygulanması benimsenmiştir. İşitme engelli bireylerin sözel dil eğitimlerinde, literatürde ve çeşitli uygulamalarda görüleceği gibi, çeşitli sözel yöntemler kullanmak mümkündür.

Erken Tanının Dil Gelişimi Üzerindeki Etkileri

6 aylıktan önce teşhis edilen işitme kayıplı çocukların gelişimi ile ilgili yaptıkları kapsamlı araştırmalar, bu sorunları olan çocukların gelişiminde erken ya da geç teşhisin etkilerine ışık tutmaktadır. Normal bilişsel yetenekleri olan ve yaşları 6 aylıktan daha küçük iken işitme kayıpları test edilerek, en uygun erken cihazlandırma ve erken eğitim hizmetlerini alan çocukların, erken çocukluk dönemi boyunca dil becerilerini normal gelişim sınırları içerisinde geliştirebildiklerini saptamışlardır.

Yine 3 ile 6 yaş arasındaki okul öncesi dönemde de bu bulguların geçerli olduğu belirlenmiştir. Daha geç (6 aylıktan sonra) teşhis edilmiş olan işitme kayıplı çocukların anlama ve ifade etme dil becerileri ise, erken teşhis edilenlere göre daha geri kaldığı belirlenmiştir.

İşitme engelli çocukların dil ve iletişim edinimlerine katkıda bulunacak pek çok iletişim yöntemi vardır. Bu iletişim yöntemine erken yaşta karar vermek ve bu yöntemin gereklerine tamamıyla uymaktır. Doğal-işitsel sözel yaklaşım benimsendiyse buna ek olarak;
• Uygun şekilde cihazlandırma
• Cihazın yeterli olarak kullanım
• Uygun dinleme ortamı
• Görsel ipuçlarının aşırı kullanılmaması
normal işiten yaşıtlarına çok yakın bir dil gelişimi göstermelerine olanak sağlar.

İşitme kaybının tanısının konulmasıyla birlikte uygun işitme cihazıyla doğal işitsel sözel yöntem kullanarak işitme eğitimine başlanması gerekmektedir.