Mikrosefali

Error message

Deprecated function: menu_set_active_trail() (/home/rwgvj56eq9fs/public_html/includes/menu.inc dosyasının 2405 satırı) içinde The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls.

MİKROSEFALİ NEDİR?

Mikrosefali yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişen baş ve baş çevresi boyutlarının standartlardan küçük olması olarak tanımlanır. Mikrosefali bir hastalık olarak tanımlanmasından daha çok bir klinik bulgudur. Hatta bazen normal varyasyonun bir ucunu gösterebilir. Eskiden yaş, cinsiyet ve ırk ortalamasının iki standart sapmadan küçük olan ölçümlere mikrosefali denilmekteydi, ancak sağlıklı okul çocuklarının % 1.9'unun ortalamanın iki standart sapmanın altında baş çevresi sahibi olmaları ve normal zekalı bazı ailelerde dominant ya da resesif olarak mikrosefali ve kısa boy geçişi olması bu tanımı değiştirmiştir.

Belirtileri Nelerdir?

Kafatasının küçük boyutu küçük beyine işaret eder. Ancak mental retardasyonun boyutunu beyin boyutu değil altta yatan yapısal patoloji belirler.

Mikrosefali iki ana gruba ayrılır;

1.Birincil mikrosefali: Gebeliğin ilk yedi ayında olan anormal gelişimin sonucunda ortaya çıkanküçük beyini tanımlar.
2.ikincil mikrosefali: Gebeliğin son iki ayında ya da perinatal dönemde olan bir hasar sonucundaortaya çıkan küçük beyini tanımlar.

Baş Çevresinin Normal Gelişimi:

Doğumda ortalama 35 cm olan baş çevresi, ilk iki ay haftada 0.5 cm; iki ile altı ay arası ise haftada 0.25 cm büyür. ilk üç aydaki ortalama toplam kafa çevresi büyümesi 5 cm iken, bu ikinci üç ayda 4 cm ve üçüncü üç ayda 2 cm kadardır. Dokuz ay ile bir yaş arasında ise baş çevresi 1 cm kadar artacaktır.

Birincil Mikrosefali

Birçok genetik ve çevresel etken sonucu oluşur.
1.Genetik
2.Karyotip Bozuklukları
a.Down Sendromu (Trizomi 21)
b.Edward Sendromu (Trizomi 18)
c.Cri-du-chat Sendromu (Sp-)
d.Cornelia de Lange Sendromu
e.Rubinstein Taybi Sendromu
f.Smith Lemli Opitz Sendromu
3.Radyasyon İyonize radyasyon ile özellikle dördüncü ve yirminci gebelik haftaları arasındakarşılaşmak mikrosefalide önemli bir etkendir. Ne kadar erken karşılaşılırsa beyin o kadar küçük,nörolojik anormalliğin sonuçları da o kadar kötü olacaktır.
4.Doğumsal Enfeksiyonlar
5.Kimyasal Ajanlar
a.İlaçlar
b.Metabolik

İkincil Mikrosefali

Nedenleri
1.Menenjit ve ensefalit
2.Malnütrisyon(Beslenme yetersizliği)
3.Hipertermi(ilk 4-6 haftada olan belirgin yüksek ateş)
4.Hipoksik-iskemik ensefalopati